Geschiedenis

Dit deel beschrijft in vogelvlucht de geschiedenis van de familie de Vidal de Saint Germain en van de stichting. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de inventaris van het archief de Familie De Vidal de Saint Germain.

Familie

Voor het ontstaan van de familienaam “De Vidal de Saint Germain” moeten we teruggaan naar de 18e eeuw. Gabriel Jasper Gerrit de Vidal de Saint Germain was een kleinzoon van Gabriel Vidal dit Saint Germain, gestorven in 1767. Deze laatste Gabriel kreeg met Maria Helena Mathourné – geboren in 1734 – 1 zoon: Gabriel Lambertus (de) Vidal de Saint Germain (1764 – 1832). Gabriel Lambertus trouwde met Isabelle van Ittersum en kreeg op zijn beurt 2 kinderen: Wilhelmina Carolina Elisabeth, die slechts 2 maanden oud werd en Gabriel Jasper Gerrit.

Gabriel Lambertus (de) Vidal de Saint Germain 1764-1832Gabriel Lambertus (de) Vidal de Saint Germain 1764-1832.jpg

Deze Gabriel Jasper Gerrit (GJG) leefde van 1808 tot 1887 en was getrouwd met Rudolphine Christine Antoinette (RCA) van Rechteren Westerveld (1814 – 1856), een dochter van Jacob Hendrik van Rechteren en Caroline van Haersolte. GJG erft van zijn grootvader Van Ittersum het landgoed ’t Reelaer, dat ligt tussen Raalte en Heino. Dit landgoed zou tot 1910 in het bezit der familie blijven. GJG en RCA zijn de voorouders van de aangeslotenen van De Vidal de Saint Germain Stichting.

De familie De Vidal de Saint Germain, afgekort met familie de Vidal, telt in 2014 al 7 generaties. Sommige families wonen in de Verenigde Staten. Omdat daar de naam “De Vidal de Saint Germain” niet uit te spreken was, is de naam gewijzigd in DeVidal. Ook doordat de familie vele dochters kent, komt de naam “De Vidal de Saint Germain” steeds minder voor. Alle afstammelingen van het echtpaar G.J.G. de Vidal de Saint Germain en R.C.A. van Rechteren kunnen zich aansluiten bij de familiestichting, ongeacht of zij de naam dragen of in de vrouwelijke lijn van hen afstammen.

Het familiewapen met de tekst “FAIT BIEN SANS CRAINTE” komt uit de tijd van Gabriel Lambertus.

GJG de Vidal de Saint Germain ligt begraven in het familiegraf te Raalte (Overijssel) met zijn vrouw Rudolphine (1814 – 1856), hun zoon Karel (1848-1932) en diens vrouw Françoise Pauline de Jonge van Zwijnsbergen (1862 – 1959) en hun dochters Rudolphine Christine Antoinette (1886 – 1980) en Gabrielle (1889 – 1891).

Archief

Het oudste gedeelte van het archief werd oorspronkelijk als één geheel bewaard op huize ‘t Reelaer in Dalfsen, waar GJG woonde. Het bleef daar tot 1911, wanneer ’t Reelaer verkocht wordt en dan valt het gedeeltelijk uiteen.

Huize t Reelaer ca 1885Huize t Reelaer ca 1885.jpg

Een groot deel blijft bewaard op het huis “De Vechtkamp” bij Dalfsen. Om te voorkomen, dat het nog meer uiteen valt, wordt in 1959 de familiestichting opgericht met onder meer het doel het archief en andere voorwerpen te bewaren en bijeen te houden. Ook andere verspreid geraakte voorwerpen worden weer toegevoegd en het geheel wordt nu – goed geordend – bewaard in Historisch Centrum Overijssel – voormalig Rijksarchief – te Zwolle.

Naast het archief is er ook een bibliotheek, een collectie foto’s en portretten, zilverwerk en andere voorwerpen. Van oktober 1997 tot maart 1998 werd er in het Historisch Centrum een tentoonstelling gehouden van een aantal archiefstukken, die de familie in de loop van de tijd bewaard heeft. Deze stukken bestaan uit brieven, aktes, visitekaartjes, overlijdensadvertenties, maar ook uitportretjes, foto’s, zilverwerk, boekjes. Bij de tentoonstelling werd een catalogus van de voorwerpen uitgegeven. 2000 Mensen hebben de tentoonstelling bezocht.

Aangeslotenen kunnen ook voorwerpen van de Stichting in bewaring krijgen. Daarvoor moeten zij een bewaargevingscontract ondertekenen en zo nodig een extra verzekering afsluiten.

Reünies

Vanaf het begin van de familiestichting – 1959 – worden er door heel Nederland familiereünies gehouden. Bij het vijftig jaar bestaan van de stichting is er een reünie in Antwerpen geweest. In 2013 was de 24e reünie, waar weer vele familieleden bij elkaar kwamen. Bij de reünies worden voor de familie historische plaatsen bezocht, waar het een of ander over verteld wordt.

Impressie van de reünie te Appeltern in 2003

Publicaties

Een doel, vastgelegd in de Statuten van de stichting, is het bevorderen van de bewerking en/of uitgave van publicaties betreffende familieleden of voor de familie van belang.

Bij elke reünie wordt een boekwerkje uitgegeven, de Memoriale. In 1959 kwam de eerste uit, in 2013 de negentiende. In de Memoriale staan wetenswaardigheden over de familie zoals huldigingen, historische teksten, herinneringen aan overledenen en een kroniek met historische gebeurtenissen.

Overige publicaties zijn bij voorbeeld “Historische verkenningen in Vidallenland”, Histoiré de Marguerite Isabelle de Ittersum, Raadgevingen aan mijn zoon – een autobiografie van Gabriel Lambertus de Vidal de Saint Germain, verschillende catalogi in het Nederlands en het Engels, citaten uit brieven van familieleden uit de periode 1930 – 1947 uit het toenmalig Nederlands Indië. Sommige publicaties worden uitgegeven in samenwerking met de Van Voorst Vader Stichting.

Een lijst van publicaties met hun prijzen staan in deel “Publicaties”.

Bestuur

De stichting heeft een bestuur, dat elk half jaar bijeenkomt. In april 2015 word de 79e bestuursvergadering gehouden, de eerste was in 1959. Het bestuur zorgt voor de reünies, de publicaties, het archief, de financiën, de contacten en deze website. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, archivaris en overige leden.